Biografie

Jan Šafránek

9. 4. 1948 v Hradci Králové

Jan Šafránek

Jan Šafránek - skicující foto

Základní biografie

1961/3

Navštěvuje malířské kurzy regionálního akademického malíře.

1964/70

Střídá různé profese a současně si zařizuje atelier v Hradci Králové, kde vznikají první figurální obrazy.

1970/3

Maluje reklamní panely pro filmový podnik v Hradci Králové.

1974

Přemisťuje se do Prahy a zařizuje si vlastní atelier; navazuje kontakty s mnoha umělci z alternativní kulturní scény. Zúčastňuje se různých neoficiálních výstav a podílí se aktivně na řadě akcí.

1977

Podepisuje Chartu 77 a po ztrátě existenčních možností emigruje v roce 1979 do Rakouska.

1979/81

Studuje malbu a kresbu na Akademii užitého umění ve Vídni.

1981

Natrvalo přesídlil do Sydney v Austrálii.

1983

Okružní cesty po  celé Austrálii.

1984/5

Cesty po USA. Usazuje se ve Vídni podniká četné cesty po Itálii.

1985/90

Návrat do Sydney. Cesty po Tasmánii, Novém Zélandu a Tichomoří, s kratším pobytem na Fiji.

1990

Cesta na Tahiti, Velikonoční ostrov a do Jižní Ameriky. Po návratu do Evropy střídavě žije a tvoří v Praze a ve Vídni.


O Šafránkově malířské technice

Jan Šafránek, diváckému publiku známý jako stálý portrétista lidských mravů a nemravů, je zároveň výsostně profesionální malíř, který své obrazy tvoří s nekompromisní technickou důkladností. Řád a struktura představují základ jeho tvorby v mnohem větší míře, než by se mohlo nezasvěcenému oku zdát.

Obraz vychází ze „skryté kostry“ lineární kresebné konstrukce, prověřované v sériích kreseb, které představují nejen bezprostřední záznam reálných situací, ale především zmíněný kompoziční základ obrazů.  V této souvislosti nelze nepomyslet na pověstné přípravné kresby Bohumila Kubišty, s matematickou přesností vypracovávané do posledních detailů, vždy s představou, jaké kompoziční a barevné prostředky budou uplatněny během postupného nanášení olejových vrstev.

Šafránkova díla se tedy vyznačují rovnocenným spojením uměleckého vidění a technického provedení. Proces malby totiž není pro Jana Šafránka pouhým nástrojem k vizualizaci výchozí představy, ale tvůrčím aktem ve fyzickém, optickém i meditativním smyslu. Když přímo nemaluje, řeší obraz v myšlenkách – maluje, jak říká, „v hlavě“.

Richard Drury

(Úryvek z monografické knihy „Jan Šafránek – Svět lidí“ vydané nakladatelstvím Gallery v Praze v roce 2008)

Cesty Jana Šafránka

Jana Šafránka čekal v životě skutečný průnik do vnějšího světa. Donucen společensko-politickou situací, vykráčel z neprodyšně uzavřeného prostředí normalizačního Československa na mezinárodní Odysseu poznání. Vybaven nadhledem, vyplývajícím ze zkušenosti se světlou i temnou stránkou společnosti, mohl osobitě zažívat pestrou mozaiku světové civilizace. Ve smyslu výroku Blaire Pascala – „Čím je člověk inteligentnější, tím větší nachází originalitu v lidech“ – platí v největší míře u Jana Šafránka.

Richard Drury

(Úryvek z monografické knihy „Jan Šafránek – Svět lidí“ vydané nakladatelstvím Gallery v Praze v roce 2008)

Jan Šafránek