Výstavy

Samostatné výstavy

1969 Malá galerie, Pardubice

1973 Galerie DH, Ústí n/Labem

1977 Galerie, Jilská, CSOZ, Praha

1980 Galerie Zentrum, Vídeň, Rakousko

1981 Hogarth Gallery, Sydney, Australie

1982 University of New South Wales, Sydney, Australie

1983 Woollahra Art Gallery, Sydney, Australie

1984 University of New South Wales, Sydney, Australie

1989 The Fiveways Gallery, Sydney, Australie

1991 Schwarzenberský palác, Praha

1992 Galerie K, Praha

1994 Galerie K, Praha

1995 Galerie Vyšehrad, Praha

1996 Galerie R, Český Krumlov

1997 Galerie Nový svět, Praha

1998 Galerie Gema Art, Praha

1998 Výstavní síň Mánes, Praha

1998 Dům umění, Opava

1999 Galerie JNJ, Praha

2000 České kulturní centrum, Vídeň, Rakousko

2000 Slovenský kulturní institut, Vídeň, Rakousko

2002 Galerie Millennium, Praha

2002 Galerie Ztichlá klika, Praha

2003 Galerie Peron, Praha

2004 České kulturní centrum, Brusel, Belgie

2004 Factory. Kunsthalle, Krems, Rakousko

2005 Galerie Beseda (se Stanislavem Tůmou), Praha

2007 Galerie Aventin, Praha

2008 Národní knihovna ČR, Praha – Klementinum

2009 Galerie výtvarných umění Most ČR

2010 Galerie G Olomouc

2011 Galerie Peron, Praha

2012 Galerie La Femme, Praha

2013 Galerie M. A. Bazovského, Trenčín

2013 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

2014 Galerie Montmartre, Praha

2017 Galerie Gema Art, Praha

2017 Výstavní sály Obecního domu, Praha

2019 Výstavní prostory a zimní refektář Strahovského kláštera v Praze

Účast na skupinových výstavách – výběr

1976 Konfrontace, Praha

1984 Manly Art Gallery, Sydney , Australie

1984 Art Gallery New South Wales, Sydney , Australie

1985 Art Gallery Balmain, Sydney, Australie

1993 Chrasten, Praha – Vyšehrad.

2001 O lidech, České muzeum výtvarných umění, Praha.

2002 Český komiks a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění v Praze.

2003 Sport v českém výtvarném umění, Obecní dům, Praha.

2004 Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění v Praze; Galerie výtvarného umění v Chebu; Galerie výtvarného umění v Hodoníně (2004-2005); Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (2005).

2006 Příští stanice Arkádia, Galerie moderního umění v Roudnici n/ Labem; Landschloss Pirna- Zuschendorf.

2008 Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění v Praze; Galerie výtvarného umění v Hodoníně; Východočeská galerie v Pardubicích; Galerie výtvarného umění v Chebu.

Výstavní katalogy

Jan John Šafránek, Obrazy 1970-1991, katalog k výstavě ve Schwarzenberském paláci, text: Karel Holub, Ars Bohemica 1991.

Jan Šafránek, Obrazy a kresby, katalog k výstavě ve výstavní síni Mánes v Galerii Gema Art, text: Jan Kříž, Gema Art 1998.

Jan Šafránek, Svět lidí, katalog k výstavě v paláci Aventin, Lajka Production, Praha 2007.

Publikace

Kroutvor Josef, Kavárny a bary Jana Šafránka, Revolver revue, Praha 1996.

Šafránek Jan, Exotika, album 24 grafických listů. Básní v próze doprovodil Ivan Wernisch, doslov Richrd Drury. Nakladatelství Solín, Praha 2000.

Jan Šafránek, Svět lidí, The World of People, vydala Gallery, published by Gallery, Praha 2008.

Jan Šafránek, Barevný svět lidí, vydala Gema Art, Praha 2017.

Zastoupení v mnoha soukromých a veřejných sbírkách v České republice a v zahraníčí

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Galerie Středočeského kraje Kutná Hora

Národní knihovna České republiky, Praha

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Památník národního písemnictví, Praha

Slovenská národná galéria, Bratislava

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem